Biografi Yamawidura

Kesatrian: Pangombakan, dengan Patih: Jayasemedi

Ayah: Prabu Abiyasa

Istri: Dewi Padmarini berputra Raden Yuyutsuh dan Raden Sanjaya

Saudara Tiri: Destrarastra dan Pandu Dewanata

Lakon: Yamawidura Lair, berakhir dibunuh Patih Sengkuni Senopati di Perang Baratayudha

Biografi Bisma

Nama Kecil: Raden Dewabrata

Ayah: Prabu Sentanumurti

Bunda: Bathari Gangga

Saudara Sepupu: Begawan Abiyasa

Guru: Begawan Ramaparasu/ Ramabergawa

Pertapaan:

Pusaka: Panah Jungkat Penatas, Senjata Cucuk Dandang

Lakon: Dewabrata Lair, Arimuka Wahmuka, Abiyasa Jumenengan Raja, Prabu Nagapaya, Pandu Jumenengan Raja, Pandawa Kurawa Lair, Citrangada jadi raja, Wicitrawirya jadi raja, Pandawa Dadu, Babat Alas Wanamarta, Seta Gugur, Bisma Gugur

Biodata Bathara Guru

Nama Muda: Sang Hyang Manikmaya

Nama Lain: Sang Hyang Caturbuja, Sang Hyang Nilakantha, Sang Hyang Jagatpratingkah, Sang Hyang Girimaya

Ayah: Sang Hyang Tunggal/ Podo Wenang

Bunda: Sang Hyang Rekatawati

Kahyangan: Tribawana (Suralaya (pusat), Jonggiring Saloka (kediaman), Mayapada/ Sonyaruri (Alam Akyan: Jin)

Patih: Sang Hyang Kanekaputra/ Bathara Narada

Istri: Bathari Uma (Sebelum jadi Bathari Durga berjiwa Bathari Gendeng Permoni) Berputra Bathara Sambu, Bathara Brama, Bathara Bayu, Bathara Wisnu, Bathara Indra; Bathari Umaranti (Jiwa Bathari Uma) berputra Bathara Cakra, Bathara Asmara, Bathara Gana/ Mahadewa

Sifat dan Karakter: Tegas, Ragu2, Jarang Marah, Mengandalkan senjata dan ajian jika terdesak, Suka melanglang buana menyamar serta membuat masalah di Arcapada, sering memberi anugerah hadiah titah Arcapada yg ingin meminta dengan bertapa, Peduli

Ajian: Kamayan (Berubah Wujud), Tiwikrama,

Pusaka: Tombak … (ditangan belakang kedua), Cis Kalaminta (ditangan depan kedua) dan Cupu …

Ciri Fisik: Bermahkota Maharaja/ Topong, Bertaring, Leher Biru Nila, Bertangan empat, Memakai Praba, Memakai Sumping Kalung Ulur, Bercelana Panjang, Berjarit, Memakai Dadong dan Uncal, Memakai Terompah, Menaiki Seekor Sapi Betina bernama Lembu Andini

Lakon: Hampir semua Lakon yg bersangkutan dengan Kayangan selalu Ada bersama Bathara Narada

Biodata Semar

Nama Muda: Sang Hyang Ismaya

Padukuhan: Karangkadempel/ KlampisIreng

Ayah: Sang Hyang Tunggal/ Sang Hyang Podo Wenang

Ibu: Sang Hyang Rekatawati putri Sang Hyang Rekatatama

Saudara Kandung: Sang Hyang Antaga (Kakak), Sang Hyang Manikmaya (Adik); Saudara Tiri: Sang Hyang Rodrapati, Sang Hyang Dewanjali dan Sang Hyang Darmastuti

Istri: Bathari Kanastren berputra Bathara Surya, Bathara Candra, Bathara Kamajaya, Bathara Wungkuam, Bathara Wrahaspati, Bathara Yamadipati, Bathara Kuwera

Anak Angkat: Lurah Nala Gareng, Lurah Petruk Kantong Bolong, Lurah Bagong Cepot

Lakon: hampir semua Lakon muncul

Biodata Durna

Nama Kecil: Raden Bambang Kumbayana

Sifat dan Karakter: Pembohong, Senang memfitnah, Sombong, Pandai Ilmu Senjata

Ayah: Begawan Baratwaja

Istri: Dewi Wilutama/ Dewi Krepi berputra Raden Aswatama

Pusaka: Tombak Kyai Cundamanik

Lakon: Napak Tanah Jawa, Alap2 Dewi Gandawati, Pendadaran Siswa Sokalima, Pandawa Dadu, Babat Alas Wanamarta, Wiratha Parwa, Ranjapan Abimanyu, Durna Gugur

Biodata Sengkuni

Nama Kecil: Raden Arya Suman

Nama Lain: Trigantalpati

Jabatan: Patih

Sifat dan Karakter: Licik, Curang, Pandai Berbicara (bersilat lidah), Pandai Siasat, Malas berperang/ Pengecut, Sombong

Ayah: Prabu Gandara (Kerajaan Plasajenar)

Istri: … Berputra Raden Antisura, Raden Surabasa, Dewi Antiwati, …

Kesatrian: Plasajenar

Saudara: Dewi Gendari (Kakak), Raden Gajagsa, …

Pusaka: Cis (kedua ujungnya tajam) “Tirta…”

Lakon: Banjaran Sengkuni, Gandamana Luweng, Alap2 Dewi Gandawati, Pandawa Dadu, Bale Sigala2, Wiratha Parwa, Barathayuda Sengkuni Gugur

Buat situs web Anda dengan WordPress.com
Mulai